Algemene Voorwaarden Balanced and Forth

Datum laatste aanpassing: 11 october 2021.

Volg je yogalessen, workshops/retreats en trainingen bij Balanced and Forth of neem je kraamtijd behandelingen af, dan ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden:

De cursist neemt deel aan de yogales vanaf de afgesproken aanvangsdatum voor de duur van de strippenkaart. Wanneer de cursist zich eerst aanmeldt voor een proefles dan dient de betaling van €15.00 eerst te worden voldaan. neem je Kraamtijd behandelingen af dan dient de betaling voor de eerste behandeling voor de behandel datum voldaan zijn, neem je meerdere behandelingen en/of pakketten dan mag men deze in twee termijnen betalen en dient men zich te houden aan de afspraken op het intake formulier.

Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. Dit geldt ook voor de kraamtijd behandelingen.

BalancedandForth en hun docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen of behandelingen. Of opgelopen letsel van de cursist door derden.

Luz Dary Schilt en Balanced and Forth kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op de leslocaties. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.

Luz Dary Schilt en Balanced and Forth behoudt zich het recht voor cursisten/cliënten deelname aan de lessen of behandelingen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

Lidmaatschap

De cursist koopt een strippenkaart waarmee hij/zij kan deelnemen aan de lessen via www.momoyoga.nl/balanced. Daarvoor ontvangt de cursist een account en inlogcode. De strippenkaart wordt afgesloten voor 10 lessen welke opgenomen dienen te worden in de daarop volgende 3 maanden.

Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. De cursist/cliënt is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de lessen of behandelingen.

Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de duur van de strippenkaart. Daarna komen de lessen te vervallen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inhalen van de lessen, binnen de aangegeven 3 maanden.

Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen op een andere strippenkaart. Er vindt om geen enkele reden restitutie plaats van lesgeld  of voor lessen die niet zijn bijgewoond of voor kraamtijd behandelingen.

Afmelden lessen

Indien de cursist verhinderd is, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les, kan hij/zij via de Momoyoga app of account de les annuleren.  Mits er op tijd is geannuleerd, wordt de les weer bijgeschreven op de strippenkaart. Bij een te late afmelding wordt de les afgeschreven van de strippenkaart.

Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van workshops en/of trainingen, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang vindt geen restitutie plaats.

Yoga op Therapie basis;

Voor yoga op therapie basis geldt: annulering van een les dient minimaal 48 uur van tevoren te geschieden.
Annuleringen binnen die 48 uur zullen volledig in rekening worden gebracht en zal er geen restitutie plaats vinden.

Kraamtijd behandelingen geldt: annulering van een afspraak dient minimaal 48 uur van te voren te geschieden en dan kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden, onder geen enkel geding zal er restitutie plaat vinden.

Betaling en opzegging

Een strippenkaart wordt aangeschaft via de tool momoyoga en direct via Ideal afgerekend. Deelname aan lessen is alleen mogelijk met een geldige strippenkaart. Wanneer de strippenkaart verlopen is, ontvangt de cursist automatisch een link om een nieuwe strippenkaart aan te schaffen.

Opzeggen van deelname aan de lessen kan schriftelijk of mondeling in de les op het einde van elke strippenkaart. Bij voorkeur 2 weken voor het einde van de strippenkaart.

Opzegging en direct stoppen met deelname aan de lessen, eerder dan het einde van de strippenkaart, volgt er geen restitutie van het lesgeld. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

Wanneer een cursist tijdelijk langer afwezig is in verband met stage in het buitenland, langdurige ziekte ed, dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeengekomen worden.

Voor kraamtijd behandelingen geldt dat elke afspraak die gemaakt is verzet mag worden, mits dit binnen 48 uur heeft plaats gevonden, anders wordt er €30 in rekening gebracht, onder geen enkel geding vindt er restitutie plaats.

Feestdagen, vakantie en annulering lessen

Op Nationale feestdagen is Balanced and Forth gesloten. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via social media en tijdens de lessen. Yoga lessen die komen te vervallen op de feestdagen worden niet meegerekend in de duur van de strippenkaart.

De vakantieweken worden tijdig gecommuniceerd via social media en in de lessen. Wanneer een les of behandeling onverwachts komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent/behandelaar) zal de einddatum van de strippenkaart worden verlengd of de afspraak verzet.

Ziekte of blessures

Elke cursist is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de cursist contact op te nemen met Luz Dary Schilt van Balanced and Forth. Indien de cursist niet kan deelnemen aan de lessen dan zijn de eerste 2 weken voor eigen risico.

Is de cursist daarna nog niet in staat om de les te volgen dan wordt de strippenkaart, in overleg, stilgelegd. Dit kan niet met terugwerkende kracht. De vaste plek in de les wordt nog 1 kalendermaand onbetaald gereserveerd voor de cursist. Na deze stop maand gaat het strippenkaart automatisch altijd weer lopen tenzij de cursist officieel zijn strippenkaart opzegt.

Blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg je huisarts!

De docente kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les of kraamtijd behandeling of yoga therapie sessie.

De docente kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toegang tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is.

Neem je medicatie en merk je vermindering van de klachten: stop of bouw niet af op eigen houtje. Overleg het met je arts.

Zwangerschap

Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de docent de les voor u aanpassen. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om: voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en overleg met je docent!

Ben je bezig met zwanger worden of ben je al in de eerste weken van je zwangerschap en wil je het nog even stil houden: Geef het dan toch door aan je docente. Sommige oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden. Dit wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

Deelname aan zwangerschapsyoga mag na je 15de week van je zwangerschap.

Wijziging lesrooster en/of prijzen

Balanced and Forth behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en e-mail.

Balanced and Forth behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie. Alle cursisten worden per e-mail op de hoogte gehouden van alle, voor de cursist, belangrijke zaken. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mail adres en telefoonnummer.

Sociaal

Aangeraden wordt om tien minuten voor de les aanwezig te zijn. Te laat komen kan storend zijn voor de medecursisten. Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente als de medecursisten. Graag telefoon niet in de geluids- of trilstand laten staan: zet hem op stil of beter nog, helemaal uit.

Foto’s

Foto’s die tijdens de lessen, workshops, yoga retreats of trainingsdagen worden gemaakt, kunnen worden geplaatst op de website van BalancedandForth en diverse Social media kanalen tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wilt.

Onvoorziene omstandigheden

Balanced and Forth is een eenmanszaak. In geval van plotseling overlijden van de eigenaar worden alle activiteiten per direct stilgelegd. De lesgelden van overige lessen kunnen dan niet verhaald worden op de nabestaanden of de eigenaar van het pand.

Wijzigingen

Balanced and Forth behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

Balanced and Forth

industriestraat 30

2624 BB Delft

KvK: 66726239